ایسنا: «اسپانگ باب» که عنوان چاقترین گربه جهان را داشت، تنها دو ماه پس از اقامت نزد یک خانواده آمریکایی، تلف شد.


صاحب «اسپانگ باب» پس از اینکه برای ادامه زندگی به آسایشگاه سالمندان منتقل، او را به کلینیک حیوانات نیویورک آورده شد. کارکنان این کلینیک نیز این حیوان را به دلیل چاقی مفرط آن را تحت رژیم غذایی شدیدی قرار دادند.

دامپزشکان «اسپانگ» معتقدند اضافه وزن این گربه ۹ ساله علت مرگ آن نبوده است.


به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلیمیل، «اسپانگ» پس از مرگ چاقترین گربه جهان به وزن ۱۷ کیلوگرم، این عنوان را به خود اختصاص داده بود.

ایسنا

موضوعات مشابه :