سفر > زیارتی- همشهری آنلاین:
رییس سازمان حج و زیارت از اعلام اولویت های جدید نام نویسی در کاروان های حج تمتع سال ۹۳ در روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش ایرنا،ˈسعید اوحدیˈ در اینباره افزود: بر این اساس، دارندگان فیشهای بانکی تا تاریخ 20 دی ماه سال 84 تا روز سه شنبه برای نامنویسی در کاروانهای حج تمتع سال آینده فرصت دارند.رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: اولویتهای جدید نامنویسی در کاروانهای حج سال آینده بر اساس ظرفیتهای خالی کاروانهای هر استان اعلام خواهد شد.بر اساس این گزارش، تاکنون حدود 50 درصد ظرفیت کاروان های حج سال آینده تکمیل شده است.طبق اعلام سازمان حج و زیارت، مشمولان میتوانند هزینه سفر به حج سال آینده را در دو قسط پرداخت کنند.متقاضیان هنگام مراجعه به کاروانها دو فیش دریافت میکنند که مبلغ فیش نخست پنج میلیون تومان است و باید ظرف مدت 72 ساعت، دو میلیون و 500 هزار تومان از این مبلغ توسط زائران پرداخت شود و مابقی نیز از محل ودیعه سپرده شده و سود متعلق به آن کسر میشود.فیش دوم نیز بر اساس قیمت کاروان انتخاب شده به متقاضیان ارایه میشود که مهلت پرداخت آن تا هفته نخست اردیبهشت ماه سال آینده است.طبق اعلام سازمان حج و زیارت حداقل و حداکثر هزینه سفر به حج 93 به ترتیب هفت میلیون و 700 هزار تومان و 10 میلیون و 500هزار تومان است.سهمیه ایران در حج سال آینده هیچ تغییری نکرده و مانند سال گذشته حدود 64 هزار ایرانی به زیارت خانه خدا در حج تمتع سال 93 مشرف میشوند.