به گزارش دريچه فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ گوشي هاي Sony Xperia طرفداران زيادي دارد كه مي توانيد در ذيل ميانگين قيمت اين گوشي ها را در بازار ببينيد./طنام گوشي
قيمت به تومان
Sony Xperia U 720,000
Sony Xperia P 1,040,000
Sony Xperia sola 790,000
Sony Xperia neo L 720,000
Sony Xperia tipo dual 490,000
Sony Xperia ion LTE 1,400,000
Sony Xperia SL 1,250,000
Sony Xperia go 800,000
Sony Xperia T 1,560,000
Sony Xperia miro 685,000
Sony Xperia TX 1,700,000
Sony Xperia J 765,000
Sony Xperia V 1,700,000
Sony Xperia sola 790,000
Sony Xperia acro S 1,350,000
Sony Xperia E 635,000

موضوعات مشابه :