چه رنگ سايه مناسب چشمان شماست ؟برای یک آرایش لایت روزمره از رنگهای روشن مثل گلبهی، صورتی و قهوهای روشن استفاده کنید. آرایش خود را با خط چشم قهوهای کاملتر کنید.

1 – ابتدا باید این نکته را بدانید که سایههای روشن چشمها را بزرگتر نشان میدهد در صورتیکه سایههای تیره به چشم حالت و فرم میدهد. 2 – اگر میخواهید روی آرایش چشمانتان تأکید داشته باشید و کاری کنید که آنها خودشان را بیشتر نشان دهند، در بقیه آرایش خود از رنگهای خنثی استفاده کنید بخصوص برای لبها و گونهها.

3 – رنگهای سیاه، سرمهای و نوک مدادی باعث بزرگتر شدن عنبیه میشود و بین قسمت سفید و رنگی آن تضاد زیبایی ایجاد میکند.
4 – رنگهای سبز، آبی، خاکستری و بنفش تیره برای چشمهای قهوهای رنگ مناسب هستند.
5 – میتوانید از دو رنگ سایه استفاده کنید. تمهای رنگ وانیلی برای ترکیب با رنگهای بالا عالی هستند.همچنین یک آرایش سادهی دودی چشمها را برجستهتر نشان میدهند.
6 – برای یک آرایش لایت روزمره از رنگهای روشن مثل گلبهی، صورتی و قهوهای روشن استفاده کنید. آرایش خود را با خط چشم قهوهای کاملتر کنید.

7 – اگر آرایش غلیظتر دوست دارید سایههای تیره با خط چشم براق نقرهای یا طلایی بهترین انتخاب هستند.
8 – اگر میخواهید نتیجه بهتری بگیرید برای چشمهای خرمایی از تم سبز و آبی استفاده نکنید در عوض سراغ رنگهای مات بروید.
9 – برای چشمهای سبز رنگ سایههای قهوهای، سبز تیره و یاسی بسیار زیبا هستند. سایه طلایی رنگ برای آرایش شب بسیار مناسب است در صورتیکه رنگهای سفید و نقرهای برای چشمان سبز رنگ جالب به نظر نمیرسند.
10 – رنگ عسلی ترکیبی از رنگهای قهوهای و سبز است. به نظر میآید رنگ چشمهای عسلی با توجه به رنگ محیط اطراف تغییر میکند. تمام رنگهای ذکر شده برای چشمهای سبز و قهوهای رنگ میتواند برای این رنگ چشم هم مناسب باشند. این بستگی به شما دارد که بخواهید کدام رنگ سبز یا قهوهای چشمانتان بیشتر خودنمایی کند.
11 – برای چشمهای آبی رنگ مشتقات رنگ نارنجی بسیار جذابند. از سایههای آبی رنگ استفاده نکنید مگر اینکه تیره باشند.
12 – و در آخر میرسیم به آرایش چشمهای خرمایی رنگ یا همان مشکی. اگر دارای چشمهای مشکی هستید شما خوشبختترین دختر دنیایید زیرا آزادید از هر رنگی که میخواهید استفاده کنید و با تیرهترین و روشنترین سایهها عالی به نظر برسید. فقط امتحان کنید!


منبع:مجله اینترنتی زندگی

موضوعات مشابه :